od Poniedziałku do Piątku od 9 do 20
Doktor Szymon Krysta

Doktor Szymon Krysta

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

W 1998 roku ukończył studia stomatologiczne (z wynikiem dobrym) na renomowanej uczelni, jaką jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
W ciągu toku studiów brał czynny udział w spotkaniach Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej.
Od 1999 roku w sposób ciągły uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych podnosząc swoje kwalifikacje.
Odbył cykl szkoleń ortodontycznych i periodontologicznych u profesorów z Polski, Czech i Niemiec.
W tym samym czasie doskonalił swoje umiejętności z zakresu implantologii i regeneracji kości.
W 2001 roku zakończył pobieranie nauk w Klinice profesora Branemarka w Goeteborgu. Od tego czasu wykonuje zabiegi zakładania najbardziej znanych na świecie implantów firmy Nobel Biocare.
Pan doktor ma na swoim koncie wybitne osiągnięcie- jako jeden z pierwszych stomatologów w Polsce, przeprowadził zabieg przy użyciu szablonów Nobel Guide, umożliwiający wykonanie implantów w jeden dzień.
W swojej klinice posiada nowoczesny, specjalistyczny sprzęt niezbędny do dokładnego leczenia kanałowego czy prawidłowego wszczepiania implantów.
Doktor Szymon Krysta specjalizuje się szczególnie w protetyce, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej.
Jest to ciepły i życzliwy stomatolog, chętnie odpowiadający na pytania pacjentów.