Twoje nowe zęby w jeden dzień

Dzięki nowoczesnej całkowicie cyfrowej technologii CAD/CAM i naszemu własnemu laboratorium, jesteśmy w stanie wykonać u Ciebie korony licówki i mosty z estetycznych pełnoceramicznychmateriałów w ciągu jednej wizyty.

1. Przygotowujemy zęba
2. Zamiast tradycyjnego wycisku pobieramy optyczny skan 3D twoich zębów
3. Teraz czas na przerwę dla Ciebie: możesz czytać książkę, przeglądać internet, napić się kawy czy
wyjść na zakupy.
4. W międzyczasie projektujemy koronę, licówkę czy most.
5. Gotową koronę, licówkę czy most przymierzamy i przyklejamy na stałe do Twojego zęba.

Nowe żeby są od razu „gotowe do użycia”

Czas potrzebny na wykonanie jednej korony to 1 do 2 godzin. W przypadku większej ilości koron oraz
bardziej skomplikowanych przypadków czas ten wydłuża się do 12 a nawet 24 godzin. Czasy gdzie na
koronę czekamy 2 tygodnie już minęły. Bardzo często z tej formy leczenia korzystają pacjenci
przylatujący do nas z zagranicy.